LOKALER UTFORMADE FÖR DIG OCH FÖR LIVET — I NORRKÖPING.

Norrevo har påbörjat arbetet med att utveckla en kundportal till våra kunder inom Norrköpings kommun. I portalen vill vi förtydliga det stöd som ingår i hyresavtalet mellan Norrevo och dig som kund. Samtidigt vill vi även förtydliga det ansvar du som kund har.

Informationen i portalen är i huvudsak ett digitalt gränssnitt av dokumentet ”Ansvarsfördelning i kommunens fastigheter” (även kallad Gränsdragningslistan).

Vi kommer nu att se över informationen i portalen för att göra den mer tillgänglighetsanpassad. Vi ska även komplettera med tips och hjälpmedel som du som kund kan behöva för att arbeta med de fastighetsfrågor som du har ansvar för.

Du är nu välkomna att testa vår demo på kundportalen.

Till kundportalen