Nyheter

BYGGSTART FÖR VATTENTORNETS FÖRSKOLA

Idag tog barnen det första spadtaget till sin nya förskola. När lokalerna står klar kommer det att finnas platser för 120 barn dagtid. Samma byggnad kommer att rymma en natt- och helgomsorg för sammanlagt 16 barn. Barnen flyttar in i [...]

2017-10-04|

BRAND I EKTORPSSKOLAN

Under söndagseftermiddagen började det brinna i anslutning till Ektorpsskolan i Norrköping. Direkt efter att branden släkts installerades sk rökätare. De har under natten tagit bort den eventuella lukt av brandrök som funnits inne i lokalerna. Skolan kommer att ha undervisning [...]

2017-09-17|

NY FÖRVALTNINGSENTREPRENÖR INOM OMRÅDE TRE.

2017-09-01 har Pema Partner uppdraget att åtgärda upplevda brister och åtgärdsbehov som du felanmält. Område tre omfattar: Berget, Ektorp, Kneippen, Klockaretorpet, Skarphagen och Vilbergen. Sedan tidigare har Norrevo introducerat (inom område tre) möjligheten att felanmäla upplevda brister och åtgärdsbehov via [...]

2017-09-01|

VI BJUDER IN TILL ANBUDSGIVNING INOM FLERA AV VÅRA AKTUELLA PROJEKT.

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Nybyggnation av äldreboende i kvarteret Brödet, Norrköping. Kvarteret ligger i anslutning till Klockartorpet, granne med Borgsmo friidrottsarena. Anbudet omfattar etapp två i detta projekt (se bild ovan). I denna etapp [...]

2017-08-18|

VI SÖKER BYGGPROJEKTLEDARE, BYGGLEDARE OCH BYGGPROJEKTSAMORDNARE TILL VÅR ENHET FÖR FASTIGHETSUTVECKLING.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

VI SÖKER FASTIGHETSFÖRVALTARE OCH FASTIGHETSTEKNIKER TILL VÅR ENHET FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

VI SÖKER FASTIGHETSCONTROLLER TILL VÅR ENHET FÖR EKONOMI OCH ADMINISTRATION.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

EN NY MÖTESPLATS SKAPAS I KLOCKARETORPETS CENTRUM.

Miljön runt centrumbyggnaderna i Klockaretorpets centrum har länge upplevts som otrygg och sliten av hyresgäster hos både Hyresbostäder och Norrevo Fastigheter. De kommunägda fastighetsbolagen har därför inlett ett samarbete för att tillsammans göra Klockaretorpets centrum mer öppet och grönt. - [...]

2017-05-19|

ANBUDSGIVNING PÅ RENOVERING AV SPORTHALL

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande renovering av Kimstadskolans sporthall, Norrköping. Entreprenadform: Totalentreprenad Upphandlingsform: Generalentreprenad Anbud lämnas senast: 2017-05-11 Byggstart: Preliminärt 2017-06-01 Färdigställt: 2017-08-21 För att hämta förfrågningsunderlaget och [...]

2017-04-24|

NU UPPHANDLAR VI RAMAVTALSENTREPRENÖRER

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo upphandlar nu totalt nio olika ramavtalsentreprenörer: Ramavtal-Byggarbeten Ramavtal-Rivnings- och saneringsarbeten mm Ramavtal-Markarbeten Ramavtal-Värme- och sanitetsarbeten Ramavtal-El- och teleinstallationer Ramavtal-Ventilationsarbeten Ramavtal-Golvarbeten Ramavtal-Måleriarbeten Ramavtal-Plåt- och snöskottningsarbeten Det kompletta förfrågningsunderlaget finner du på [...]

2017-04-11|
Visa fler