Nyheter

VI BJUDER IN TILL ANBUDSGIVNING INOM FLERA AV VÅRA AKTUELLA PROJEKT.

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Nybyggnation av äldreboende i kvarteret Brödet, Norrköping. Kvarteret ligger i anslutning till Klockartorpet, granne med Borgsmo friidrottsarena. Anbudet omfattar etapp två i detta projekt (se bild ovan). I denna etapp [...]

2017-08-18|

VI SÖKER BYGGPROJEKTLEDARE, BYGGLEDARE OCH BYGGPROJEKTSAMORDNARE TILL VÅR ENHET FÖR FASTIGHETSUTVECKLING.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

VI SÖKER FASTIGHETSFÖRVALTARE OCH FASTIGHETSTEKNIKER TILL VÅR ENHET FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

VI SÖKER FASTIGHETSCONTROLLER TILL VÅR ENHET FÖR EKONOMI OCH ADMINISTRATION.

Norrköping är en stad i imponerande utveckling. Norrevo Fastigheter har en viktig roll i den utveckling som pågår. Idag och när vi blickar framåt. Vi planerar nu för nya skolor, mötesarenor, äldreboenden och arbetsplatser. Samtidigt ska våra befintliga fastigheter rustas [...]

2017-06-27|

EN NY MÖTESPLATS SKAPAS I KLOCKARETORPETS CENTRUM.

Miljön runt centrumbyggnaderna i Klockaretorpets centrum har länge upplevts som otrygg och sliten av hyresgäster hos både Hyresbostäder och Norrevo Fastigheter. De kommunägda fastighetsbolagen har därför inlett ett samarbete för att tillsammans göra Klockaretorpets centrum mer öppet och grönt. - [...]

2017-05-19|

ANBUDSGIVNING PÅ RENOVERING AV SPORTHALL

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande renovering av Kimstadskolans sporthall, Norrköping. Entreprenadform: Totalentreprenad Upphandlingsform: Generalentreprenad Anbud lämnas senast: 2017-05-11 Byggstart: Preliminärt 2017-06-01 Färdigställt: 2017-08-21 För att hämta förfrågningsunderlaget och [...]

2017-04-24|

NU UPPHANDLAR VI RAMAVTALSENTREPRENÖRER

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo upphandlar nu totalt nio olika ramavtalsentreprenörer: Ramavtal-Byggarbeten Ramavtal-Rivnings- och saneringsarbeten mm Ramavtal-Markarbeten Ramavtal-Värme- och sanitetsarbeten Ramavtal-El- och teleinstallationer Ramavtal-Ventilationsarbeten Ramavtal-Golvarbeten Ramavtal-Måleriarbeten Ramavtal-Plåt- och snöskottningsarbeten Det kompletta förfrågningsunderlaget finner du på [...]

2017-04-11|

NY RÄDDNINGSSTATION I SKÄRBLACKA

Nu bygger Norrevo Fastigheter en ny räddningsstation i Skärblacka. Den nya stationen kommer ha bättre plats för utrustning och fordon och kommer framför allt innebära en på många sätt bättre arbetsmiljö. En stor skillnad mellan den gamla och nya stationen [...]

2017-04-04|

ANBUDSGIVNING PÅ NYBYGGNATION AV SPORTHALL

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande nybyggnation av sporthall till Enebyskolan, Belägen på Taborsbergsvägen, Eneby, Norrköping. Hallen är på ca 1100 m2 + fläktrum på entresolplan. Anbud lämnas på [...]

2017-03-15|

ANBUDSGIVNING PÅ RENOVERING AV ENEBYSKOLAN

Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping. Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande renovering av Enebyskolan. Belägen på Taborsbergsvägen, Eneby, Norrköping. Anbud lämnas på totalentreprenad Anbud lämnas senast: 2017-03-30 Byggstart: Preliminärt 2017-04-19 Färdigställt: 2018-06-01 För att [...]

2017-03-15|
Visa fler