VÅR ORGANISATION

Norrevo Fastigheters organisation har fyra enheter. Enheterna Fastighetsförvaltning och Fastighetsutveckling är tillhör Norrevos kärnverksamhet.

Enhet Fastighetsförvaltning ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick. I detta ingår såväl underhåll som funktionalitet av lokalerna. Enheten har även ansvaret för att den dagliga driften av fastigheterna sker på rätt sätt och att fel åtgärdas inom rimlig tid.

Enhet Fastighetsutveckling arbetar med olika uppdrag såsom t ex förändringar av befintliga lokaler samt teknik- och underhållsprojekt men även andra typer av om- och nybyggnationer.

Inom enheten Stab finns olika funktioner som bistår Norrevos VD i bolagsövergripande frågor. Enheten Ekonomi & Administration är bolagets samlade resurs för ekonomi och administration.

VD för Norrevo är Susanna Roback. Norrevo har ca 60 medarbetare.

Länk till: Norrevos Årsredovisning och Hållbarhetsrapport.