Norrevo Fastigheter tillhandahåller, förvaltar och hyr in ändamålsenliga lokaler till de kommunala verksamheterna. I det uppdraget ingår renovering och ombyggnation av lokaler och även byggandet av nya lokaler när sådana behov uppstår. Lokalerna rymmer i huvudsak kommunens kärnverksamheter samt arbetsplatser till en stor del av kommunens 11 000 medarbetare.

Norrevo är direkt ägare till några av Norrköpings mest välkända fastigheter. I fastighetsbeståndet ingår bland annat Louis De Geer Konsert & Kongress, Hörsalen, Norrköpings Konstmuseum, Norrköpings Stadsteater och Himmelstalundshallen. Totalt omfattar det egna fastighetsbeståndet ca 90 000 kvm.

Bolaget utvecklar och förvaltar ytterligare cirka 790 000 kvm lokaler som ägs av Norrköpings kommun och bolag inom Norrköping Rådhus AB.

För att täcka Norrköpings kommuns totala behov av lokaler administrerar Norrevo även inhyrning av ytterligare ca 320 000 kvm lokaler från andra fastighetsägare.

Totalt utvecklar, förvaltar samt administrerar Norrevo Fastigheter ca 1 200 000 kvm lokaler för livet – i Norrköping.