BESLUTADE BYGGPROJEKT

Beslut att genomföra ny-, om- eller tillbyggnationen finns och budget har fastställts. Verksamhetens behov och lokalernas förutsättningar har formulerats. Olika intressen har balanserats mot varandra för bästa möjliga lösning.

Nybyggnation:

 • Förskola i Smedby
 • Förskola i Åby
 • Dagsbergs skola och gymnastiksal
 • LSS-boende i Fyrbylund
 • LSS-boende i Humpen
 • Äldreboende i Fiskeby/Bråvalla

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Skarphagsskolans Gymnastikhall
 • Marielundsskolan
 • Tåbyskolan
 • Lennings äldreboende
 • Tillbyggnad av förskola, Målgränd/Ektorp