BYGGPROJEKT I PRODUKTION

Planerad ny-, om- eller tillbyggnation i full produktion på plats. Från första spadtag till slutbesiktigad byggnad eller lokal.

Nybyggnation:

 • Äldreboendet Skarphagen, etapp 1. Klart hösten 2018
 • Förskolan Vattentornet i Ektorp. Klart vintern 2018
 • Förskolan Smultronet (ersätter brandskada förskola). Klart våren 2019
 • Kök och matsal på Vångaskolan. Klart våren 2019
 • Norrköpings Friidrottsarena. Klart våren 2019
 • LSS-boendet Bostället. Klart sommaren 2019
 • Vrinneviskolan, ny F-6 skola. Klart hösten 2019
 • LSS-boende, Pimpstensgatan. Klart hösten 2019
 • Äldreboendet Skarphagen, etapp 2. Klart hösten 2019
 • Förskolan Riddarbacken i Kimstad. Klart vintern 2019
 • Ny Sporthall och Fritidsgård. Sandbyhov. Klart våren 2020
 • Kök och matsal samt utökning av Karlshovskolan. Klart våren 2020
 • Ebersteinska Bråvalla yrkescampus. Klart våren 2020
 • Ny F-6 skola, Svärtinge skogsbacke. Klart hösten 2020

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Ebersteinska skolan, hus F. Klart sommaren 2018
 • Söderporten skola. Klart sommar 2019
 • Enebyskolan. Klart hösten 2019
 • Klingsborgsskolan. Klart hösten 2019
 • LSS-boende, Fiskebyvägen. Klart hösten 2019
 • Om- och tillbyggnad av Kvillinge Äldrecenter. Klart hösten 2020