BYGGPROJEKT I PRODUKTION

Planerad ny-, om- eller tillbyggnation i full produktion på plats. Från första spadtag till slutbesiktigad byggnad eller lokal.

Nybyggnation:

 • Norrköpings Friidrottsarena. Klart våren 2019
 • Kök och matsal på Vångaskolan. Klart våren 2019
 • LSS-boendet Bostället. Klart sommaren 2019
 • Vrinneviskolan, ny F-6 skola. Klart hösten 2019
 • LSS-boende, Pimpstensgatan. Klart hösten 2019
 • LSS-boende, Fiskebyvägen. Klart vintern 2019
 • Äldreboendet Skarphagen, etapp 2. Klart vintern 2019
 • Förskolan Riddarbacken i Kimstad. Klart vintern 2019
 • LSS-boende, Fyrby/Tråbrunna. Klart våren 2020
 • Ny Sporthall och Fritidsgård. Sandbyhov. Klart våren 2020
 • Kök och matsal samt utökning av Karlshovskolan. Klart hösten 2020
 • Ebersteinska Bråvalla yrkescampus. Klart våren 2020
 • Ny F-6 skola, Svärtinge skogsbacke. Klart hösten 2020
 • Tillbyggnad av Råsslaskolan. Klart hösten 2020

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Söderporten skola. Klart våren 2019
 • Renovering av Mosstorpskolan (träslöjden). Klart våren 2019
 • Utbyte av reningsanläggning, Himmelstalundsbadet. Klart sommaren 2019
 • Renovering av Gymnastikhall på Vilbergsskolan. Klart sommaren 2019
 • Renovering av Lagerlunda förskola. Klart hösten 2019
 • Enebyskolan. Klart hösten 2019
 • Klingsborgsskolan. Klart vintern 2019
 • Daglig verksamhet, Bråvalla byggnad 37. Klart sommaren 2019
 • Ebersteinska skolan, ombyggnad av aula till kök och matsal. Klart våren 2020
 • Tillbyggnad av spårvagnsverkstaden. Klart våren 2020

Listan uppdaterad 2019-01-09.