BYGGPROJEKT I PRODUKTION

Planerad ny-, om- eller tillbyggnation i full produktion på plats. Från första spadtag till slutbesiktigad byggnad eller lokal.

Nybyggnation:

 • Sporthall och Fritidsgård, Sandbyhov. Beräknas färdigt våren 2020
 • Vrinneviskolan, ny 4-6 skola. Etapp 2. Beräknas stå färdigt under sommaren 2020
 • LSS-boende, Fyrby/Tråbrunna. Beräknas färdigt under sommaren 2020
 • Kök och matsal samt utökning av Karlshovskolan. Beräknas färdigt hösten 2020
 • F-6 skola, Svärtinge skogsbacke. Beräknas färdigt under hösten 2020
 • LSS-boende i Ektorp. Beräknas färdigt under våren 2021
 • Förskola i Svärtinge. Beräknas färdigt under våren 2021
 • LSS-boende i Skärblacka. Beräknas färdigt under sommaren 2021
 • LSS-boende i Klockaretorpet. Beräknas färdigt våren 2022
 • Förskola i Fyrby. Beräknas färdigt under hösten 2022
 • Förskolan Ripan i Navestad. Beräknas färdigt under hösten 2022

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Klingsborgsskolan. Beräknas färdigt under hösten 2019
 • Renovering av Skarphagsskolans Idrottshall. Beräknas färdigt under hösten 2019
 • Ebersteinska skolan, ombyggnad av aula till kök och matsal. Beräknas färdigt våren 2020
 • Tillbyggnad av spårvagnsverkstaden. Beräknas färdigt våren 2020
 • Förskolan Kastanjegården. Beräknas färdigt hösten 2020
 • Tillbyggnad av Råsslaskolan. Beräknas färdigt hösten 2020
 • LSS-boende, Hallbergagatan. Beräknas färdigt hösten 2020
 • Förskolan Svanen. Beräknas färdigt vintern 2020
 • Om- och tillbyggnad av Kvillinge Äldrecenter. Beräknas färdigt hösten 2021

Listan uppdaterad 2019-11-07.