BYGGPROJEKT UNDER PROJEKTERING

Projekten preciseras och bygghandlingar tas nu fram. Bygghandlingarna beskriver lokalernas utformning i detalj och utgör en kravspecifikation för produktionsskedet. Handlingarna är även underlag för upphandling av den entreprenör som kommer att utföra ny-, om- eller tillbyggnationen.

Nybyggnation:

 • Förskolan Ripan i Navestad. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Förskola i Hageby. Beräknas stå färdigt under 2019
 • LSS-boende, Fyrby/Tråbrunna. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Förskola i Dagsberg. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Råsslaskolans hus B, C och fritidsgård. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Smedby, ny F-6 skola. Beräknas stå färdigt under 2021
 • Nybyggnation av bussverkstad, Kv. Spårvägen. Beräknas stå färdigt under 2022

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Förskolan Kastanjegården. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Förskola och skola i Kättinge. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Utbyte av reningsanläggning samt anläggning av strandbad, Himmelstalund. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Ebersteinska skolan, ombyggnad av aula till kök och matsal. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Renvoering av Ljuraskolans tillagningskök. Beräknas stå färdigt under 2019
 • LSS-boende, Hallbergagatan. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Tillbyggnad av spårvagnsverkstaden. Beräknas stå färdigt under 2019.
 • Villastadsskolan. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Åby hemtjänst och hemsjukvård. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Ombyggnad/anpassning av S:t Olofsskolan. Beräknas stå färdigt under 2020

Se pågående upphandlingar här.