BYGGPROJEKT UNDER PROJEKTERING

Projekten preciseras och bygghandlingar tas nu fram. Bygghandlingarna beskriver lokalernas utformning i detalj och utgör en kravspecifikation för produktionsskedet. Handlingarna är även underlag för upphandling av den entreprenör som kommer att utföra ny-, om- eller tillbyggnationen.

Nybyggnation:

 • Förskolan Ripan i Navestad. Beräknas stå färdigt under 2021
 • Förskola i Hageby. Beräknas stå färdigt under 2021
 • Förskola i Fyrby. Beräknas stå färdigt under 2021
 • LSS-boende i Klockartorpet. Beräknas stå färdigt under 2021
 • LSS-boende i Skärblacka. Beräknas stå färdigt under 2021
 • Förskola i Svärtinge. Beräknas stå färdig under 2022
 • F-6 skola i Smedby. Beräknas stå färdigt under 2022
 • Bussverkstad i Kv. Spårvägen. Beräknas stå färdigt under 2022

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Ombyggnation av idrottshall. Bråvalla byggnad 10. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Renovering av Hagebyhallen. Beräknas stå färdigt under 2019
 • LSS-boende, Hallbergagatan. Beräknas stå färdigt under 2019
 • Renovering av Ljuraskolans tillagningskök. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Om- och tillbyggnad av Kvillinge Äldrecenter. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Åby hemtjänst och hemsjukvård. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Ombyggnation av S:t Olofsskolan. Beräknas stå färdigt under 2020
 • Villastadsskolan. Beräknas stå färdigt under 2022
 • Tillbyggnad av Åbymoskolan. Beräknas stå färdigt under 2022

Listan uppdaterad 2019-05-14.

Se pågående upphandlingar här.