BYGGPROJEKT UNDER PROJEKTERING

Projekten preciseras och bygghandlingar tas nu fram. Bygghandlingarna beskriver lokalernas utformning i detalj och utgör en kravspecifikation för produktionsskedet. Handlingarna är även underlag för upphandling av den entreprenör som kommer att utföra ny-, om- eller tillbyggnationen.

Nybyggnation:

 • Förskola i Hageby. Beräknas färdigt under 2022
 • F-6 skola i Smedby. Beräknas färdigt under 2022
 • Bussverkstad i Kv. Spårvägen. Beräknas färdigt under 2022
 • Förskola Björkalund. Beräknas färdigt 2023
 • Skola F-6, 4 parallellig, Kneippen 1:17. Beräknas färdigt 2024

Ombyggnation och/eller tillbyggnation:

 • Ombyggnation av idrottshall. Bråvalla byggnad 10. Beräknas färdigt hösten 2020
 • Renovering av Ljuraskolans tillagningskök. Beräknas färdigt under 2020
 • Renovering av Hagebyhallen. Beräknas färdigt under 2020
 • Villastadsskolan. Beräknas färdigt under 2022
 • Förskola Målgränd 2 avdelningar tillbyggnad. Beräknas färdigt under 2022
 • Skola F-3 Lilla De Geer. Beräknas färdigt under 2022
 • Komvux St:Olofsskolan. Beräknas färdigt under 2022

Listan uppdaterad 2019-11-07.

Se pågående upphandlingar här.