Erik Petersson och Stefan Wennermark

Stefan Wennermark och Erik Petersson samlas kl 7 varje morgon för möte tillsammans med de övriga teknikerna på Norrevo.
– Teknikergruppen är verkligen det mest positiva med att jobba här. Vi stöttar varandra och utbyter erfarenheter.

Varje dag ser olika ut, men tar form utifrån vilka felanmälningar som kommit in och vilka ronderingar som är planerade. Genom driftprogrammet kan de också kontrollera ventilation, vatten- och elförbrukning. Varje tekniker ansvarar för ca 15-20 fastigheter, men varje fastighet kan bestå av flera hus. Efter morgonmötet ger sig varje tekniker ut för att åtgärda eventuella brister eller rondera sina respektive hus.
– Det svåra med det här jobbet är att hitta tid till alla hus och samtidigt göra alla kunder nöjda, säger Stefan.

Stefan har arbetat på Norrevo sedan starten 2016 och Erik började 2018. Det Erik sökte var ett arbete med variation och möjligheten att träffa människor.
– När jag började visste jag inte hur brett det här jobbet är i form av problemlösning och kundkontakt. Dessutom krävs bred kunskap inom rörmokeri, snickeri och mycket annat.
– Ja, tycker man inte om att ha ett föränderligt arbete då kan man inte jobba med det här, fyller Stefan i.
Som tur är trivs både Stefan och Erik med variationen och om det finns en uppgift de inte kan lösa får de alltid stöttning från de övriga teknikerna.

Att Norrevo är ett ungt företag ser de som positivt.
– Vi kan sitta med rutinbeskrivningar och det är aldrig någon som är rädd för att ändra något när det krävs. Här är det ingen som inte vill utvecklas, säger Stefan.

Just nu pågår en digital utveckling där det blir enklare att överblicka deras fastigheters status genom olika typer av system.
– Vi har totalt fyra program i dag som t ex mäter temperatur och fukt. Det hjälper mig komma framåt i det jag gör och jag lär mig något varje dag, säger Erik.

För teknikerna som är ute mycket finns det en fördel att landa på kontoret på Norra Promenaden 100.
– Vi vet vilka som arbetar på företaget för vi ser dem varje dag ändå och det är enkelt att gå direkt och prata med en förvaltare när vi behöver diskutera en lösning, säger Stefan.

Både Erik och Stefan tycker Norrköping är en fin stad som de vill göra mer för, även innanför fasaderna.
– Vi vill arbeta mer med att förebygga problem innan det blir problem.

FAKTA/ ERIK:

Namn: Erik Petersson
Roll: Tekniker
Favoritbyggnad: Centralbadet

FAKTA/ STEFAN:

Namn: Stefan Wennermark
Roll: Arbetsledare
Favoritbyggnad: Östgötateatern

“Den oändliga variationen är roligast”

Malin Eklöf
Fastighetsförvaltare

“Här är det ingen som inte vill utvecklas”

Erik Petersson & Stefan Wennermark
Arbetsledare och Tekniker

“Mina medarbetare lär mig ständigt”

Monica Jangland
Enhetschef Affärsstöd

“Inspirerande att vara en kugge i hjulet”

Ann-Louise Edstrand
Ekonomichef

“Här får jag använda min kompetens”

Andreas Wikström
Fastighetsförvaltare

“Alla tycker att städning är viktigt”

Marija Mirosavljevic
Avtalsansvarig Lokalvård