Vi strävar efter att ha en så god luftkvalitet som möjligt i våra lokaler. Det är viktigt för en bra arbetsmiljö. Det finns några saker som du bör tänka på:

  • Hur många arbetar i er lokal? Är ni fler än vad lokalen är anpassad för är luftflödet fel.
  • Var uppmärksam på om ni har rätt temperatur i lokalen. Det ska vara 18-22 grader vid normala väderförhållanden.
  • Har ni ventilationen i höjd med golvet? Håll utrymmet runt ventilationen tomt, cirka 1,5 meter framför och runt.
  • Öppna fönster helt och vädra en kort stund, exempelvis på en rast. Vädra helst på morgnar eller kvällar då luften är sval.

Om dina åtgärder inte hjälper kan du felanmälan på norrevo.se

Tips: Läs mer under ”Varför är det så varmt inomhus” och ” Varför är det så kallt inomhus.