Om det finns risk för personskada eller skada på fastigheten ska du göra en akut felanmälan.

Exempel på akut ärende är krossad fönsterruta, vattenläckage och stopp i avlopp med stigande vatten.

Observera! Vid en brand ska du alltid ringa 112!

Kontaktuppgifter vid akuta ärenden:

Vi har olika rutiner för olika byggnader.

  • Gå till norrevo.se och klicka på ”Gör felanmälan”.
  • Välj den adress som din lokal finns på.
  • Klicka ”Till kontaktuppgifter”.
  • Under ” Ring vid akuta fel” presenteras du nu med information som gäller för denna byggnad.

Om din felanmälan inte är akut ska du logga in i vår kundportal.