För att göra en felanmälan använder du vår webbportal.

  • Gå till norrevo.se och klicka på ”Gör felanmälan”.
  • Välj den adress som din lokal finns på.
  • Klicka ”Till kontaktuppgifter”.
  • Klicka därefter på ”Webbportalen”.

Logga in med din verksamhets inloggningsuppgifter.

Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Kontakta oss på info@norrevo.se

Vid en felanmälan återkopplar vi inom 5 arbetsdagar. Ett normalt fel kan ta upp till 15 arbetsdagar att lösa. Om material ska beställas för att åtgärda felet kan tiden för åtgärd bli längre.

Observera att en felanmälan kan leda till en kostnad för din verksamhet.