Vårt värme- och kylsystem reglerar temperaturen automatiskt. Det innebär att inomhustemperaturen följer utomhustemperaturen. Under en värmebölja på sommarhalvåret, är det svårt att få en behaglig inomhustemperatur. Är det exempelvis 27 grader ute stiger inomhustemperaturen med samma grad inomhus. Norrköpings kommuns fastigheter har bara i undantagsfall kylaggregat och AC.

Om du har väldigt varmt en längre period utan motsvarande värme utomhus, kan det vara fel på systemet. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se.

Tips: Stäng ute solen under dagen, använd persienner eller dra för gardiner. Håll fönster stängda under dagtid och vädra i stället korta stunder, gärna tidigt på morgonen.