Monica Jangland

Monica Jangland är chef för 16 medarbetare som tillsammans är specialister inom flera olika områden som stöder företagets verksamheter och mål.
– De lär mig ständigt saker om vår verksamhet. Jag förstår bolagets bästa genom mina medarbetare och tycker själv att jag har ett otroligt utvecklande uppdrag på Norrevo.

Eftersom Monicas uppgift är att skapa rätt förutsättningar, prioritera och fördela resurser är det viktigt att skapa tid för medarbetarna och på riktigt förstå deras uppdrag.
– Jag vill se varje medarbetare och målet är att ha en dialog med alla dagligen.
Under pandemin har det varit en utmaning då många arbetar mycket hemifrån. Samtidigt har även de sociala aktiviteterna minskat.
– Vi har försökt att lösa det genom att ta vissa möten ute, som att ta avstämningssamtal med medarbetarna genom en promenad. Det ger ett välkommet avbrott från kontorsmiljön och det skapar förutsättningar för andra typer av reflektioner och samtal. Under speciella förhållanden blir det än mer viktigt med individuellt ledarskap och att se varje individ, minska sårbarheten och öka tryggheten, säger Monica Jangland.

Monica började på Norrevo i oktober 2019. Hennes roll var ny, ingen hade haft den tidigare. Det som lockade henne till den nya arbetsplatsen var samhällsuppdraget, att få vara med och utveckla människor och VD:n Susanna Robacks ledarskap.
– Jag kommer från Norrköping, känner för kommunen och är dessutom ekonom och vill använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt.

Att Norrevo är ett ungt företag tycker hon möjliggör att hon kan vara med och påverka och förbättra. Det svåra är de många behoven som följer av Norrköpings och Norrevos tillväxt.
– I Norrköping byggs det som aldrig förr och vår organisation utvecklas för att möta behoven. Vi jobbar för att hinna sätta roller och implementera rutiner.
För att lyckas anser Monica att utveckling är A och O. Utveckling för henne är att antingen göra samma saker bättre eller göra nya saker och på så sätt bidra till medarbetarnas och Norrevos utveckling samtidigt som hon själv lär sig mer.
– På Norrevo finns utrymme för att tänka nytt, avslutar Monica.

FAKTA/ MONICA:

Namn: Monica Jangland
Roll: Chef för enheten Affärsstöd
På Norrevo sedan: oktober 2019
På fritiden: familj och barn med många idrottsaktiviteter. Promenerar gärna i skogen.
Favoritbyggnad: ”Skolor, eftersom vi lägger grunden och skapar förutsättningar till så mycket där.”

“Den oändliga variationen är roligast”

Malin Eklöf
Fastighetsförvaltare

“Här är det ingen som inte vill utvecklas”

Erik Petersson & Stefan Wennermark
Arbetsledare och Tekniker

“Mina medarbetare lär mig ständigt”

Monica Jangland
Enhetschef Affärsstöd

“Inspirerande att vara en kugge i hjulet”

Ann-Louise Edstrand
Ekonomichef

“Här får jag använda min kompetens”

Andreas Wikström
Fastighetsförvaltare

“Alla tycker att städning är viktigt”

Marija Mirosavljevic
Avtalsansvarig Lokalvård