VÅR ORGANISATION

Vår vision och drivkraft leder vårt arbete framåt. Med ett helhetstänkande äger, utvecklar och vårdar vi lokaler i Norrköping. Vi skapar förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.

Vår organisation består av fem enheter. Enhet Fastighet ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick. I detta ingår såväl underhåll som funktionalitet av lokalerna. Enhet arbetar även med utveckling av befintliga genom om- och nybyggnationer samt teknik- och underhållsprojekt.

Enhet Drift har ansvaret för att den dagliga driften av fastigheterna sker på rätt sätt och att fel åtgärdas inom rimlig tid.

I vår enhet Affärsstöd samlar vi olika specialistområden för att stödja och utveckla organisationen i linje med Norrevos värderingar och mål.

Här finns roller med kompetens inom upphandling och avtal, energiarbete, lokalplanering, kvalitet- och processutveckling, dokumenthantering, försäkringshantering, säkerhetsfrågor samt kundtjänst & reception.

Enheten Ekonomi & Hyra rymmer bolagets samlade resurs för ekonomifrågor.

Inom enhet Stab finns Kommunikationsansvarig, HR-Ansvarig samt VD-Aassistent. Rollerna bistår Norrevos VD i bolagsövergripande frågor.

VD för Norrevo är Susanna Roback.

Länk till: Norrevos Årsredovisning och Hållbarhetsrapport.