VÅR ORGANISATION

Vår vision och drivkraft leder vårt arbete framåt. Med ett helhetstänkande äger, utvecklar och vårdar vi lokaler i Norrköping. Vi skapar förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.

Vår organisation består av fem enheter. Enhet Fastighetsförvaltning ansvarar för att fastigheterna hålls i ett gott skick. I detta ingår såväl underhåll som funktionalitet av lokalerna. Enheten har även ansvaret för att den dagliga driften av fastigheterna sker på rätt sätt och att fel åtgärdas inom rimlig tid.

Enhet Fastighetsutveckling arbetar med olika uppdrag såsom t ex förändringar av befintliga lokaler samt teknik- och underhållsprojekt men även andra typer av om- och nybyggnationer.

I vår enhet Affärsstöd samlar vi olika specialistområden för att stödja och utveckla organisationen i linje med Norrevos värderingar och mål.

Här finns roller med kompetens inom upphandling och avtal, energiarbete, lokalplanering, kvalitet- och processutveckling, dokumenthantering, försäkringshantering, säkerhetsfrågor samt kundtjänst & reception.

Enheten Ekonomi & Hyra rymmer bolagets samlade resurs för ekonomifrågor.

Inom enhet Stab finns Kommunikationsansvarig, HR-Ansvarig samt VD-Aassistent. Rollerna bistår Norrevos VD i bolagsövergripande frågor.

VD för Norrevo är Susanna Roback. Norrevo har ca 65 medarbetare.

Länk till: Norrevos Årsredovisning och Hållbarhetsrapport.