BYGGPROJEKT UNDER PROJEKTERING

Projekten preciseras och bygghandlingar tas nu fram. Bygghandlingarna beskriver lokalernas utformning i detalj och utgör en kravspecifikation för produktionsskedet. Handlingarna är även underlag för upphandling av den entreprenör som kommer att utföra ny-, om- eller tillbyggnationen.

Nybyggnation:

  • Grundskola i Smedby. Beräknas färdigt under 2022
  • Förskola i Björkalund. Beräknas färdigt under 2023
  • Äldreboende i Fiskeby. Beräknas färdigt under 2023
  • Stadsarkiv. Beräknas färdigt under 2024
  • Grundskola i Kneippen. Beräknas färdigt under 2024

Större ombyggnationer och/eller tillbyggnationer:

  • Solbackens förskola. Beräknas färdigt under 2021
  • Målgränds förskola. Beräknas färdigt under 2022
  • Strandgården förskola. Beräknas färdigt under 2023
  • Rådhuset. Beräknas färdigt under 2023

Listan uppdaterad 2020-11-09.

Se pågående upphandlingar här.