VI UTVECKLAR OCH FÖRVALTAR FÖR LIVET — I NORRKÖPING.

Norrevo Fastigheter utvecklar, förvaltar och hyr in ändamålsenliga lokaler till de kommunala verksamheterna.

I vårt uppdrag ingår förvaltning, renovering och ombyggnation av lokaler som ägs av Norrköpings kommun. Vi har även uppdraget att bygga nya lokaler när sådana behov uppstår.

För att täcka Norrköpings kommuns totala behov av lokaler administrerar Norrevo även inhyrning av lokaler från andra fastighetsägare.
Norrevo i siffror:

  • Äger ca 116 000 kvm lokaler.
  • Utvecklar och förvaltar ca 770 000 kvm lokaler som ägs av Norrköpings kommun.
  • Administrerar inhyrning av ca 336 000 kvm lokaler från andra fastighetsägare.