Parkeringshuset Vårdtornet vinner pris för årets fasad!
Vårt dotterbolag Norrköping Parkering var byggherre när vi uppförde parkeringshuset under 2017. Byggnaderna i industrilandskapet var en stor inspirationskälla för Utopia som ritade huset. Härligt när något gammalt kan inspirera till något nytt! Speciellt när det nya vinner pris!

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står SPEF- branschföreningen för murat och putsat byggande.

Under 2019 valde vi att sälja parkeringshuset till Magnentus Parkering.