Styrelsen för Norrevo Fastigheter AB har beslutat att tillsätta Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör inom Norrköpings kommun, som tillförordnad VD för Norrevo.

Som vi tidigare berättat slutar VD Susanna Roback den 14 september. Anna går in som tf VD från 15 september fram tills att delar av bolagets verksamhet går samman med samhällsbyggnadskontoret inom Norrköpings kommun den 1 januari 2022.