NORREVOS KUNDTJÄNST

Från och med den 12 juni byter kundportalen namn och utseende. Ärendehistorik från kundportalen kommer inte att följa med till nya fastighetsportalen. Tidigare registrerade ärenden i kundportalen kvarstår och en mejlnotifiering skickas till anmälaren när ärendet är utfört.

Verksamheter inom Norrköpings kommun

Verksamheter inom Norrköpings kommun kan registrera felanmälan, beställningar, lägenhetsbesiktningar och ställa frågor via en intern fastighetsportal på Norrköpings kommuns intranät. Du hittar den interna fastighetsportalen här:
intranat.norrkoping.se.

Extern kund

Externa kunder ska mejla till driftsupport.fastighet@norrkoping.se för att få hjälp med inloggningen första gången.

Journummer vid akuta fel

Vid akuta fel i lokalen ska du alltid ringa 011-21 09 20. Öppet dygnet runt.

VAD ÄR ETT AKUT FEL?

Fel som kan leda till personskada, skada på fastigheten eller att verksamhet inte kan bedrivas i lokalen.