KONTAKTINFORMATION

Postadress:

Norrevo Fastigheter AB,  601 81 Norrköping

Besöksadress:

Norra Promenaden 100

Orgnummer

559028-5747

Kundtjänst
Presskontakt


ikon för Susanna Roback
Stab
Susanna Roback
VD
011-155130
susanna.roback@norrevo.se

ikon för Anette Engman
Stab
Anette Engman
VD-assistent
011-155122
anette.engman@norrevo.se

ikon för Daniel Ackermann
Stab
Daniel Ackermann
Kommunikationsansvarig och Talesperson
011-151130
daniel.ackermann@norrevo.se

ikon för Linda Molander
Stab
Linda Molander
HR-ansvarig
011-151243
linda.molander@norrrevo.se

ikon för Mats Fredriksson
Fastighetsförvaltning
Mats Fredriksson
Förvaltningschef
011-152425
mats.fredriksson@norrevo.se

ikon för Andreas Wikström
Fastighetsförvaltning
Andreas Wikström
Förvaltare
011-156246
andreas.wikstrom@norrevo.se

ikon för Anneli Gehlin
Fastighetsförvaltning
Anneli Gehlin
Förvaltare och Samordnare
011-151266
anneli.gehlin@norrevo.se

ikon för Christer Johansson
Fastighetsförvaltning
Christer Johansson
Förvaltare
011-155103
christer.johansson@norrevo.se

ikon för Elisabeth Jernér
Fastighetsförvaltning
Elisabeth Jernér
Förvaltare
011-151203
elisabeth.jerner@norrevo.se

ikon för Ellinor Liliansdotter
Fastighetsförvaltning
Ellinor Liliansdotter
Förvaltare (föräldraledig)
011-151930
ellinor.liliansdotter@norrevo.se

ikon för Erik Petersson
Fastighetsförvaltning
Erik Petersson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Göran Edström
Fastighetsförvaltning
Göran Edström
Förvaltare
011-151293
goran.edstrom@norrevo.se

ikon för Jan Kalered
Fastighetsförvaltning
Jan Kalered
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Jimmie Nilsson
Fastighetsförvaltning
Jimmie Nilsson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Jimmy Wirås
Fastighetsförvaltning
Jimmy Wirås
Förvaltare
011-155124
jimmy.wiras@norrevo.se

ikon för Joachim Jacobsson
Fastighetsförvaltning
Joachim Jacobsson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Johan Brink
Fastighetsförvaltning
Johan Brink
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Lars Bergström
Fastighetsförvaltning
Lars Bergström
Förvaltare
011-151487
lars.bergstrom@norrevo.se

ikon för Leon Jensen
Fastighetsförvaltning
Leon Jensen
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Lena Björkén
Fastighetsförvaltning
Lena Björkén
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Liselotte Fingal
Fastighetsförvaltning
Liselotte Fingal
Förvaltare
011-156273
liselotte.fingal@norrevo.se

ikon för Magnus Tingvall
Fastighetsförvaltning
Magnus Tingvall
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Malin Eklöf
Fastighetsförvaltning
Malin Eklöf
Förvaltare
011-151291
malin.eklof@norrevo.se

ikon för Mats Ottosson
Fastighetsförvaltning
Mats Ottosson
Fastighetstekniker oxh Teamledare
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Michael Petersson
Fastighetsförvaltning
Michael Petersson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Peter Nilsson
Fastighetsförvaltning
Peter Nilsson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Rolf Hjärtström
Fastighetsförvaltning
Rolf Hjärtström
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Sebastian Gyllander
Fastighetsförvaltning
Sebastian Gyllander
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Stefan Wennermark
Fastighetsförvaltning
Stefan Wennermark
Arbetsledare Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Stig Aro
Fastighetsförvaltning
Stig Aro
Förvaltare
011-151273
stig.aro@norrevo.se

ikon för Tobias Lind
Fastighetsförvaltning
Tobias Lind
Säkerhetstekniker
011-155162
tobias.lind@norrevo.se

ikon för Tomas Petersson
Fastighetsförvaltning
Tomas Petersson
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Ulf Bergh
Fastighetsförvaltning
Ulf Bergh
Fastighetstekniker
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Per Kempe
Fastighetsutveckling
Per Kempe
Projektchef
011-156244
per.kempe@norrevo.se

ikon för Anna Netz
Fastighetsutveckling
Anna Netz
Projektadministratör
011-151239
anna.netz@norrevo.se

ikon för Fredrik Engman
Fastighetsutveckling
Fredrik Engman
Byggledare
011-151471
fredrik.engman@norrevo.se

ikon för Göran Hull
Fastighetsutveckling
Göran Hull
Projektledare
011-151294
goran.hull@norrevo.se

ikon för Karin Zieden
Fastighetsutveckling
Karin Zieden
Projektcontroller
011-156650
karin.zieden@norrevo.se

ikon för Kenneth Holmberg
Fastighetsutveckling
Kenneth Holmberg
Säkerhetschef
011-156335
kenneth.holmberg@norrevo.se

ikon för Mathias Norén
Fastighetsutveckling
Mathias Norén
Byggledare
011-152441
mathias.noren@norrevo.se

ikon för Mikael Lundström
Fastighetsutveckling
Mikael Lundström
Projektsamordnare
011-151349
mikael.lundstrom@norrevo.se

ikon för Niklas Ljung
Fastighetsutveckling
Niklas Ljung
Projektledare
011-155136
niklas.ljung@norrevo.se

ikon för Sonja Sköld
Fastighetsutveckling
Sonja Sköld
Projektsamordnare
011-151201
sonja.skold@norrevo.se

ikon för Monica Jangland
Affärsstöd
Monica Jangland
Enhetschef
011-155150
monica.jangland@norrevo.se

ikon för Anna Nordström
Affärsstöd
Anna Nordström
Kvalitetsutvecklare
011-156259
anna.nordstrom@norrevo.se

ikon för Annika Johansson
Affärsstöd
Annika Johansson
Dokumentationsadministratör
011-155173
annika.johansson@norrevo.se

ikon för Catrin Jonsson
Affärsstöd
Catrin Jonsson
Dokumentationsadministratör
011-155153
catrin.jonsson@norrevo.se

ikon för Evelina Åkesson
Affärsstöd
Evelina Åkesson
Förvaltaradministratör dokumentation
011-151271
evelina.akesson@norrevo.se

ikon för Jennie Wallin
Affärsstöd
Jennie Wallin
Kundtjänstmedarbetare
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Johan Hellman
Affärsstöd
Johan Hellman
Kundtjänstmedarbetare
011-210990
info@norrevo.se

ikon för Johan Björhn
Affärsstöd
Johan Björhn
Energiingenjör
011-155145
johan.bjorhn@norrevo.se

ikon för Liselotte Simonsson
Affärsstöd
Liselotte Simonsson
Upphandlingsansvarig
011-155101
liselotte.simonsson@norrevo.se

ikon för Malin Amlé
Affärsstöd
Malin Amlé
Lokalplanerare
011-151354
malin.amle@norrevo.se

ikon för Maria Danestig
Affärsstöd
Maria Danestig
Energisamordnare
011-151393
maria.danestig@norrevo.se

ikon för Maria Petersson
Affärsstöd
Maria Petersson
Upphandlare
011-155108
maria.petersson@norrevo.se

ikon för Marija Mirosavljevic
Affärsstöd
Marija Mirosavljevic
Avtalsansvarig Lokalvård
011-156249
marija.mirosavljevic@norrevo.se

ikon för Martina Ohlsson
Affärsstöd
Martina Ohlsson
Processutvecklare
011-151270
martina.ohlsson@norrevo.se

ikon för Mattias Nyström
Affärsstöd
Mattias Nyström
Lokalplanerare
011-153477
mattias.nystrom@norrevo.se

ikon för Sofia Lindahl Wöber
Affärsstöd
Sofia Lindahl Wöber
Samordnare försäkringsärenden
011-156248
sofia.lindahl@norrevo.se

ikon för Ann-Louise Edstrand
Ekonomi och hyra
Ann-Louise Edstrand
Ekonomichef
011-155131
ann-louise.edstrand@norrevo.se

ikon för Annika Enzell
Ekonomi och hyra
Annika Enzell
Hyresadministratör
011-151295
annika.enzell@norrevo.se

ikon för Carola Carlsson
Ekonomi och hyra
Carola Carlsson
Hyresadministratör
011-151202
carola.carlsson@norrevo.se

ikon för Cecilia Ståleker
Ekonomi och hyra
Cecilia Ståleker
Controller
011-156219
cecilia.staleker@norrevo.se

ikon för Charlotte Lindén
Ekonomi och hyra
Charlotte Lindén
Hyresadministratör
011-153304
charlotte.linden@norrevo.se

ikon för Hadis Dashtbozorg
Ekonomi och hyra
Hadis Dashtbozorg
Redovisningsekonom
011-153484
hadis.dashtbozorg@norrevo.se

ikon för Ida Sheperd
Ekonomi och hyra
Ida Sheperd
Hyresadministratör (föräldraledig)
011-151204
ida.sheperd@norrevo.se

ikon för Josefin Garmstad
Ekonomi och hyra
Josefin Garmstad
Ekonomiassistent
011-155135
josefin.garmstad@norrevo.se

ikon för Orlena Johansson
Ekonomi och hyra
Orlena Johansson
Ekonomiassistent
011-151099
orlena.johansson@norrevo.se

ikon för Paula Couchér
Ekonomi och hyra
Paula Couchér
Redovisningsassistent
011-151240
paula.coucher@norrevo.se

ikon för Urban Wennerberg
Ekonomi och hyra
Urban Wennerberg
Controller
011-155102
urban.wennerberg@norrevo.se