Nu inleds bygget av ytterligare en ny skola i Norrköping. Skolan har ännu inget officiellt namn utan går i dagsläget under benämningen Styrstad 6:15.

Det handlar om en helt ny grundskola som byggs vid Kungsängsleden. Den nya skolan blir en en F-6-skola med två klasser i varje årskurs och den byggs med bland annat fullstor idrottshall. Den nya skolan har en budget på 252 miljoner. Tidigare i år började också bygget av nya Smedbyskolan.

Både Styrstad 6:15 och nya Smedbyskolan beräknas vara klara till hösten 2024. Det blir två fina skolor anpassade för modern undervisning där eleverna ska känna lust att lära och bli inspirerade.

Utöver skolorna i Smedby planeras även för ytterligare en ny grundskola i Norrköping. Skolan ska byggas där Ebersteinska gymnasiet tidigare hade sina lokaler för yrkesprogram. Norrevo Fastigheter genomför just nu en förprojektering av den nya skolan. Byggstart beräknas ske under 2022.