Granne med den nya grundskolan har Norrevo precis påbörjat bygget av en ny förskola. Skolan byggs för 80 barn fördelade på fyra avdelningar. Skolan kommer även att ha ett mottagningskök.

Skolan kommer att få en egen solcellsanläggning för produktion av el till belysning och uppvärmning.

Målet är att de första förskolebarnen ska kunna flytta in i augusti 2022.

Projektet projektleds av Structor Östergötland. Skolan byggs genom delad entreprenad där flera små och medelstora entreprenörer bidrar till helheten.

GKAK har ritat konceptet till våra typförskolor. Tyréns har ritat förskolan i Svärtinge.