Norrköping fortsätter att växa och utvecklas. På en höjd med utsikt mot sjön Glan finns Norrköpings nyaste grundskola.

Svärtinge Skogsbacke Skolan rymmer 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex. Utöver undervisningslokaler finns tillagningskök och en fristående idrottshall. Den totala byggytan uppgår till cirka 6 600 kvadratmeter.

Skolbyggnaden har arkitektoniskt brutits ner till flera mindre byggnader som är sammanbyggda. Skolans tegelfasad med inslag av trä kopplar an till det nordiska formspråket och den naturnära miljön i Svärtinge.

– Trots skolans storlek tycker jag att skolan upplevs mindre än vad den faktiskt är. Att bryta upp skolbyggnaden i olika delar har gjort att skolan smälter bra in i sin miljö, säger Per Kempe, projektchef på Norrevo.

Projektet har projektletts av Structor Östergötland och NCC Construction Östergötland har genomfört byggnationen i totalentreprenad. Tyréns har varit projektets arkitekter.