Den 26 mars kommer styrelsen i Rådhus AB att ta ställning till ett förslag om att delar av det kommunala bolaget Norrevos verksamhet samt den strategiska lokalplaneringen går över till kommunal förvaltning från och med den 1 januari 2022. Förslaget innebär att planering, byggande och drift av samhällslokaler fortsättningsvis kommer att organiseras och samordnas inom samhällsbyggnadskontoret.

– Norrevo har arbetat aktiv och säkerställt en positiv utveckling av kommunens fastighetsförvaltning med god kvalitet, och det ska vi ta tillvara. Att Norrevos organisation föreslås gå upp i kommunal förvaltning innebär att vi skapar en sammanhållen och tydligare organisation för planering, byggande och drift, säger Anna Thörn, kommundirektör och vd i Rådhus AB

Enligt förslaget kommer det under våren att påbörjas ett projekt som ska arbeta fram hur verksamheten ska samordnas och utvecklas på bästa sätt.

– Vi planerar för en smidig övergång för både de verksamheter som hyr lokaler och för medarbetare. Målet är att en gemensam samordnad organisation för kommunens lokaler ska bidra till en tydligare och effektivare styrning. Både avseende det dagliga arbetet och den långsiktiga lokalplaneringen, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Norrevo AB bildades 2015 och sedan dess har utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter drivits i bolagsform. Enligt beslutet omfattas inte de fastigheter som ägs av Norrevo och Norrevos dotterbolag Näringslivsfastigheter av förändringen.

Inriktningsbeslutet fattas av Rådhus AB den 26 mars. Beslutet om bolagsförändringen planeras att tas i kommunfullmäktige den 31 maj.