Norrevo fortsätter att utveckla nya och gamla fastigheter i samma rekordstora omfattning som före pandemin. Vi och våra samarbetspartners arbetar med nybyggnationer och ombyggnationer till ett budgeterat värde av ca 1014 miljoner.

Just nu pågår arbetet med investeringsplanen för 2021. I Norrköping finns ett fortsatt stort behov av nya och nyrenoverade offentliga lokaler. Störst behov finns inom förskolan och grundskolan.

Här kan du se vad vi projekterar för just.