Hörsalen är ett byggnadsminne med lång historia placerad mitt i Norrköping city. Sedan 1100-talet var här en kyrkplats som brändes ner och återuppbyggdes i omgångar innan det år 1913 blev hörsal. I dag är lokalen i första hand en konsert- och möteslokal för det lokala kulturlivet.

Mellan 2015 och 2017 gjordes en omfattande invändig renovering av Hörsalen till en kostnad av 40 miljoner kronor. Byggnaden gjordes mer tillgänglig. Akustiken har setts över och anpassats för att framför allt passa kammarmusik och kör. Ett scenhus för strålkastare och högtalare har också kommit till. Hörsalen ägs av Norrevo men hyrs ut av Kultur- och fritidskontoret för konserter och föreläsningar. En aktör som ofta nyttjar Hörsalen är Kulturskolan.

– Hörsalen har sedan lång tid varit en viktig hemvist för Kulturskolan. Här får elever möjlighet att repetera i större format och möta en allmän publik, säger Michael Brask, verksamhetschef på Kulturskolan i Norrköping.

I dag är det kanske svårt att förstå att Hörsalen en gång varit en gammal kyrka, men gamla gravar och piporna till orgeln finns bevarade. Tittar man riktigt noga kan man se att vissa bröstpaneler är delar av gamla kyrkbänkar. Gamla väggmålningarna finns att beskåda vid sidan av scenen.

– Utvändiga putsprover på den västra delen av fasaden visade att det äldsta bruket var mycket feta vilket brukar innebära att det är väldigt gammalt. När byggnaden gjordes om till hörsal verkar det som om fasaderna färgades gula. Vid den utvändiga renoveringen beslutades att behålla en mer ålderdomlig röd kulör på byggnaden, säger Hanna Domfors, Byggnadsantikvarie och tidigare Stadsantikvarie i Norrköping.

Vid den omfattande renoveringen av Hörsalsparken 2013 hittade arkeologer murar som troligen utgjort grunden till en tidigare kyrka samt flera mynt från Drottning Kristinas tid, daterade 1634 samt några intakta gravar med hela skelett. Ännu idag finns plomberade gravvalv kvar under den gamla kyrkan. Här vilar rikstygmästare Johan Lilliehöök som var herre till Händelö gård i Norrköping och en av Gustav II Adolfs mest kända fältherrar. I samma gravvalv – Händelögraven – begravdes Sten Banér, som halshöggs vid Linköpings blodbad den 20 mars 1600.

År 1902 sålde S:t Johannes församling tomten och kyrkan till Norrköping stad och S:t Johannes kyrka byggdes på sin nuvarande plats, på Hagebygatan. 1913 byggdes kyrkan om efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten och fick namnet och funktionen Norrköpings Hörsal, Hörsalen, genom anslag från Lars Magnus Trozellis donationsfond. Detta blev hemvisten för Norrköpings Orkesterförening som bildades 1912 som 1967 byter namn till Norrköpings Symfoniorkester. Hösten 1994 flyttade SON till sitt nya hem; De Geerhallen i Louis De Geer konsert & kongress.