Norrköpings Mässhallar byggdes och uppfördes inför industri- och länsutställningen NU 64. I dag används de två rymliga hallarna i huvudsak som idrottshallar, förutom de senaste månaderna då de fungerat som Norrköpings stora vaccinationscentral av covid-19.

År 1964 kom en halv miljon människor till utställningen NU 64 på Himmelstalundsfältet då Norrköping skulle marknadsföras som Framtidsstaden. Norrköping var vid tidpunkten landets fjärde största stad, men hade drabbats hårt av textilkrisen. Genom att marknadsföra sig som ”Norrköping – framtidsstaden” försökte staden locka till sig nya företag och skapa en positivare bild av staden.

På Himmelstalundsfältet stod nybyggda Norrköpings Mässhallar och stora tält för de cirka 800 utställarna. Dessutom fanns restauranger och serveringar och ett Lill-Skansen för barnen och ett nöjesfält i Folkets park. NU 64 blev inte bara en manifestation för Norrköping utan för hela Östergötland. Sammanlagt 410 000 besökare kom till utställningen och nästan 200 000 till sidoarrangemangen.

Förutom att Mässhallarna används till mässor och utställningar så är det framför allt Norrköpings idrottsverksamhet som nyttjar Mässhallarna som består av en A- och en B-hall som är 26×52 meter respektive 40×20 meter. Men de senaste månaderna har Mässhallarna varit en av tre större vaccinationscentraler i Östergötland. Vid denna artikels publicering har hittills 68 417 personer vaccinerats med dos 1 och 42 821 personer med dos 2 i Mässhallarna.

Källor:
Folkbladet
Region Östergötland