Norrevo Fastigheter AB förvärvar systerbolaget Norrköping Parkering AB. Bolaget äger idag parkeringshuset under Nya Torget.
Norrköping Parkering AB ska nu fusioneras med Norrevo. Målet är att den processen ska vara genomförd under 2019.

Även fortsättningsvis kommer Samhällsbyggnadskontoret stå för uthyrning av parkeringsplatserna i parkeringshuset.

Norrevo är direkt ägare till några av Norrköpings mest välkända fastigheter. I fastighetsbeståndet ingår bland annat Louis De Geer Konsert & Kongress, Hörsalen, Norrköpings Konstmuseum, Norrköpings Stadsteater och Himmelstalundshallen.

Genom förvärvet blir Norrevo ägare till sitt första parkeringshus.