Nu inleds bygget av nya Smedbyskolan. Den nya F-6 skolan förväntas stå helt klar under våren 2024.

– Det känns jättebra att det nu drar igång, det blir spännande och roligt att se den nya skolan växa fram. Det kommer att bli en jättefin skola, och vi ser fram emot den dag den står klar. Att som nu bedriva undervisning i en paviljongskola fungerar bra, men självklart ser vi fram emot en ny permanent skolbyggnad, säger Smedbyskolans rektor Ellenor Lindroth.

Den gamla Smedbyskolan som byggdes på 60-talet var en F-3 skola med tre klasser i varje årskurs. Den var i så dåligt skick att den revs i maj 2019 och undervisningen sker sedan höstterminen 2018 i en paviljongskola. Upphandlingen av den nya skolan blev klar sommaren 2020 men överklagades av en entreprenör och byggstarten har därför dröjt.

– Vi hade hoppats att första spadtaget skulle kunna tas redan förra sommaren men nu är vi glada att det äntligen blir av, för det är en skola som verkligen är efterlängtad, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Den nya skolan byggs som en F-6 skola med två klasser i varje årskurs. Budgeten för skolan är på 252 miljoner kronor. Den uppförs i två plan och med en fullstor idrottshall. ­

– Den nya skolan blir till volymen större och kommer också att få en bättre trafiklösning för att hämta och lämna barn än vad den gamla skolan hade, säger fastighetschef Per Kempe på Norrevo Fastigheter som låter uppföra den nya skolan.

Våren 2024 väntas Smedbyskolan stå klar och just nu pågår upphandling av ytterligare en skola i området, Styrstad 6:15 vid Kungängsleden. Även det handlar om en F-6 skola med två klasser i varje årskurs. Planen är dessutom att renovera Rambodalskolan men här finns inga pengar avsatta än. Den exakta tidsplanen är ännu inte helt spikad då upphandlingen av Styrstad 6:15 inte är klar ännu.

– Att Smedbyskolan nu börjar att byggas blir det första steget att få till den helhet som de tre skolorna tillsammans kommer att utgöra för området. Planen bygger på bland annat den demografiska utvecklingen och på stadsutvecklingen. Om byggplanerna går som de ska är förhoppningen att både Smedby och Styrstad 6:15 kommer att stå klara till höstterminsstart 2024 och att Rambodalskolan kan vara renoverad 2025, säger verksamhetschef Jenny Östlund.

Genom vår hemsida kan du alltid följa våra pågående upphandlingar.