Norrevo Fastigheter söker en intressent som vill ge nytt liv till byggnaden genom återbruk.

Paviljongen vid Östra promenaden byggdes som en provisorisk lokal under 1955 och är en av fyra skolbyggnader i Sverige som uppfördes efter Bruno Mathssons ritningar.

– Ett utmärkande drag för Bruno Mathssons arkitektur är hans experimenterande med nya material och konstruktionslösningar, med ett mycket modernt formspråk och en långt driven standardisering. Paviljongen är en bra representant för Mathssons arkitekturideal och för hans tekniska innovationer, säger Karin Milles, Stadsarkitekt, Norrköpings kommun.

Byggnaden har kvar sin ursprungliga karaktär men har genom åren kontinuerligt byggts om för att anpassas till nya behov. Byggnaden har de senaste åren använts som möbellager.
Skolorna i området är nu under utveckling och paviljongen bedöms inte längre kunna användas som skollokal. Norrevo Fastigheter vill nu bjuda in intressenter till att överta paviljongen.

– Vi söker någon som vill ge paviljongen nytt liv genom återbruk. Det skulle vara trevligt med en lokal intressent, säger Per Kempe, Projektchef på Norrevo Fastigheter.

– Arkitektoniska, kultur-, byggnadsteknik- och personhistoriska värden kan tas tillvara genom en flytt. Min förhoppning är att någon som förstår byggnadens betydelse och värde kan ta hand om den så att den återigen får blomstra, bara på en annan plats och med en ny, passande funktion, säger Karin Milles, Stadsarkitekt, Norrköpings kommun.

  • Intressenten ska ha en realistisk plan för hur paviljongen ska återbrukas.
  • Intresserade hänvisas till info@norrevo.se för mer information.
  • Intresseanmälan lämnas senast den 27 maj 2020.
  • Paviljongen flyttas av intressenten senast den 24 juli 2020.