Nu tänds åter Sveriges största adventsljusstake på Norrevos Värmekyrka i centrala Norrköping.

Ljusstaken tändes första gången årsskiftet 2000 – 2001. Lågorna är 3,5 meter höga och väger 70 kilo vardera. Lamporna som används är av typen högtrycks-natriums-armatur och drar 70 W styck. Ljusstakens totala höjd är 49,5 meter.

Den äldsta delen av Andrew Malcolms ångkraftcentral byggdes i två etapper 1927 och 1930 efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom. Med sin gulputsade fasad och höga smala fönster är byggnaden en fin representant för den 1920-talsklassicism som vi kan se flera exempel på i Industrilandskapet. Byggnaden innehöll tre stora koleldade ångpannor som försåg textil- och pappersindustrin i Holmenområdet med värme och ånga.  År 2000 byggdes Värmekyrkan om till festlokal och kontor.

Det är Louis De Geer konsert & kongress som är Norrevos hyresgäst av Värmekyrkans festlokal och de hyr i sin tur ut den till konferenser, bröllop, filminspelningar, mässor, utställningar och mycket mer.

Ljusstaken lyser till och med den sista januari.