Tillsammans utvecklar vi lokaler för livet — i Norrköping.

Nu söker vi en Avtalsansvarig som huvudsakligen kommer att arbeta med avtal och kvalitetskontroll inom lokalvård. På ett övergripande plan blir ditt uppdrag att kvalitetssäkra och följa upp att avtal för främst lokalvård upprättas, följs och vidmakthåller den kvalitet och det omfång som är avtalat. Du ansvarar för att ta fram och utveckla Norrevos avtal och samarbeten inom framför allt lokalvårdsområdet och att uppdatera kravställningar och upphandlingsunderlag med hänsyn till våra kunders behov.

Uppdraget som fastighetstekniker är en utåtriktad roll. Du bidrar med felavhjälpande, driftoptimerande och energieffektiva åtgärder inom exempelvis värme, ventilation, vatten, kyla och el. Du arbetar både självständigt och i team med andra kompetenser.

Sista ansökningsdag för de båda rollerna är den 1 mars.

Läs mer om tjänsterna här.