Vi tackar våra leverantörer och kunder för ett gott samarbete under 2021. Tillsammans löser vi dagens och morgondagens utmaningar i Norrköping. Tillsammans är vi starka!

På bilden ser ni Norrevos julfina Hörsal i stadens hjärta. Hörsalen är ett byggnadsminne med lång historia placerad mitt i Norrköping. Sedan 1100-talet var här en kyrkplats som brändes ner och återuppbyggdes i omgångar innan den år 1913 blev hörsal. I dag är lokalen i första hand en konsert- och möteslokal för det lokala kulturlivet.

Läs mer om Hörsalen här.