(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.data-privacy-src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-83298078-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Loading...

Frågor inomhus

Frågor inomhus2021-10-07T09:49:47+02:00

KUNDSERVICE

FRÅGOR INOMHUS

Vem byter glödlampor och lysrör?2020-02-11T13:13:06+01:00

Det är du som kund som har ansvar för att byta glödlampor och lysrör. Du kan även beställa den tjänsten av oss, mot en kostnad. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se

Tips: Spar pengar och miljö genom att beställa fler glödlampor och lysrör nästa gång. Då kan vi minska våra transporter och därmed din kostnad. Som bonus spar vi också vår miljö.

Tips: På norrevo.se finns för dig som arbetar inom Norrköpings kommun en sökbar gränsdragningslista där du enkelt kan se vem som är ansvarig för vad i byggnaden.

Vem lagar trasiga persienner och markiser?2020-06-08T10:45:35+02:00

Det är du som kund som har ansvar för att laga eller byta trasiga persienner och markiser. Du kan även beställa den tjänsten av oss, mot en kostnad. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se

Tips: På norrevo.se finns för dig som arbetar inom Norrköpings en sökbar gränsdragningslista där du enkelt kan se vem som är ansvarig för vad i byggnaden.

Varför är det så kallt inomhus?2021-01-12T13:46:09+01:00

Vårt värme- och kylsystem reglerar temperaturen automatiskt. Det innebär att inomhustemperaturen följer utomhustemperaturen. För att värmesystemet ska gå igång krävs det tre kalla nätter i rad, under 0 grader. Under september–oktober är det därför vanligt att det är lite kallt inomhus, innan temperaturen hunnit regleras. Rekommenderad inomhustemperatur är 18-22 grader.

Om du har väldigt kallt en längre period utan motsvarande kyla utomhus, kan det vara fel på systemet. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se

Tips: Undvik att ställa möbler framför elementen, det hindrar värmen att komma ut i rummet.
Undvik att ha fönster öppna, vädra i stället korta stunder.

Varför är det så varmt inomhus?2020-06-08T10:46:17+02:00

Vårt värme- och kylsystem reglerar temperaturen automatiskt. Det innebär att inomhustemperaturen följer utomhustemperaturen. Under en värmebölja på sommarhalvåret, är det svårt att få en behaglig inomhustemperatur. Är det exempelvis 27 grader ute stiger inomhustemperaturen med samma grad inomhus. Norrköpings kommuns fastigheter har bara i undantagsfall kylaggregat och AC.

Om du har väldigt varmt en längre period utan motsvarande värme utomhus, kan det vara fel på systemet. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se.

Tips: Stäng ute solen under dagen, använd persienner eller dra för gardiner. Håll fönster stängda under dagtid och vädra i stället korta stunder, gärna tidigt på morgonen.

Ventilationen fungerar inte2020-06-08T10:46:59+02:00

Om du har väldigt varmt eller kallt en längre period utan motsvarande värme eller kyla utomhus, kan det vara fel på systemet. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se.

Tips: Läs mer under ”Varför är det så varmt inomhus” och ” Varför är det så kallt inomhus”.

Hur får jag bättre luft i lokalen?2020-06-08T10:44:58+02:00

Vi strävar efter att ha en så god luftkvalitet som möjligt i våra lokaler. Det är viktigt för en bra arbetsmiljö. Det finns några saker som du bör tänka på:

 • Hur många arbetar i er lokal? Är ni fler än vad lokalen är anpassad för är luftflödet fel.
 • Var uppmärksam på om ni har rätt temperatur i lokalen. Det ska vara 18-22 grader vid normala väderförhållanden.
 • Har ni ventilationen i höjd med golvet? Håll utrymmet runt ventilationen tomt, cirka 1,5 meter framför och runt.
 • Öppna fönster helt och vädra en kort stund, exempelvis på en rast. Vädra helst på morgnar eller kvällar då luften är sval.

Om dina åtgärder inte hjälper kan du felanmälan på norrevo.se

Tips: Läs mer under ”Varför är det så varmt inomhus” och ” Varför är det så kallt inomhus.

Varför luktar det så konstigt i lokalen?2020-01-15T15:08:09+01:00

Det finns många orsaker till att dålig lukt uppstår. Lukten kan upplevas obehaglig men behöver inte vara förknippad med en fara.

Exempel på orsaker:

 • Det kan vara för många personer som vistats i lokalen samtidigt.
 • Luften cirkulerar inte som den borde.
 • Det kan lukta från färg, mattor och möbler.
 • Det kan vara någon som tar med sig lukten till lokalen, t.ex. ett nytt inköp av möbler eller en jacka som ofta vistas i t.ex. en källare eller stall.
 • Lukten kan komma från en golvbrunn som torkat.
 • Det kan vara tecken på en fuktskada.

Tips: Läs mer under ”Hur får jag bättre luft i lokalen?

Om lukten inte försvinner kan du göra en felanmälan på norrevo.se

Varför mår vi dåligt i våra lokaler?2021-09-28T11:27:10+02:00

Ibland upplever våra kunder problem i sina lokaler.

Exempel på orsaker:

 • Det kan vara för många personer som vistats i lokalen samtidigt.
 • Luften cirkulerar inte som den borde.
 • Plastmattorna i lokalen kan avge ett ämne som inte är farligt, men som kan irritera slemhinnor och näsgångar.
 • Ni har torr luft i lokalen.
 • Det kan vara tecken på en fuktskada.

Det är väldigt sällan det handlar om mögel. Den vanligaste mögelsorten i en byggnad är svartmögel. I de allra flesta fall beror den på smuts och hudavlagringar.

Om ni mår dåligt över en längre tid bör ni kontakta er chef som har arbetsmiljöansvar.

Din chef kan sedan välja att göra en felanmälan på norrevo.se.

Varför har jag ingen el?2020-01-15T15:08:24+01:00

Kontrollera först om det är strömlöst i hela lokalen eller bara delar av din lokal.

Om lokalen delvis är utan el kan det vara en säkring som gått.

Det är du som kund som ansvarar för att byta ut trasiga säkringar. Har du en anläggning med automatsäkring kan du enkelt åtgärda det genom att fälla upp säkringen igen.

Det kan vara et strömavbrott som även drabbat dina grannar och beror då på eon.

Läs mer om eons aktuella driftsinformation på eon.se

Är det strömlöst i hela lokalen kan det även vara ett elfel. Gör i så fall en felanmälan på norrevo.se.

Hur gör jag en lokalanpassning?2020-09-17T16:33:11+02:00

Om du vill göra en lokalanpassning kontaktar du din chef. En lokalanpassning kan vara en förändring av lokal som passar er verksamhet bättre än hur lokalen är idag. Det kan också vara en anpassning för rörelsehindrade eller någon som har problem med hörseln osv.

Behovet ska alltid vara förankrat med chef och högsta ansvarig ska sedan godkänna det.

Ansökan gör din chef i Norrköpings kommuns självserviceportal.

Ärendet hanteras sedan av respektive kommunalt kontor tillsammans med personal på Norrevo. I självserviceportalen kan din chef sedan följa ärendet.

Tips: Tänk på att alltid fundera kring en lokalanpassning, behövs den? Är den hållbar? Hur ser det ut i ett långsiktigt perspektiv? Hur har andra verksamheter gjort för att lösa samma problem?

När får vi vår lokal renoverad?2020-01-13T10:25:27+01:00

Norrevo arbetar långsiktigt och hållbart med underhåll. I vår treåriga underhållsplaner har vi prioriterat olika åtgärder i våra fastigheter och byggnader. När din lokal ska bli renoverad beror dels på hur stort ert behov är, dels på vad som gjorts tidigare. Det finns också en investeringsplan från fastighetsägaren Norrköpings kommun som ligger till grund för beslut om större renoveringar.

På kundträffarna, som vi håller 1–2 gånger per år, går vi igenom kommande åtgärder som är planerade för din lokal.

Stopp i avloppet! Hur gör jag?2020-01-15T15:04:00+01:00

Om du fått stopp i avloppet kan du börja med att tömma vattenlåset under handfatet eller under duschkabinen, och ta bort smuts som fastnat.

Är det stopp i toaletten kan du prova att spola flera gånger med någon minuts mellanrum eller hastigt hälla en hink full med vatten, från cirka en halvmeters höjd, ner i toalettstolen.

Om det inte fungerar kan du beställa den tjänsten av oss. En kostnad kan tillkomma om stoppet sitter ovan mark. Sitter stoppet under mark är det Norrevos ansvar och kostnad.

Se ”Hur gör jag en felanmälan?” och ”Hur gör jag en beställning?”.

Om stoppet leder till stora vattenmängder på golvet ska ni göra en akut felanmälan.

Se ”Hur gör jag en akut felanmälan och vad räknas som en akut felanmälan?

Tips:

I kök: Försök minimera den mängd fett du spolar ner i avloppet. Skrapa av matrester i kompostpåsen innan du diskar så inte små livsmedel fastnar i rören. Spola då och då rören med diskmedel och varmt vatten.
I Toalett och badrum: Spola inte ner sådant som inte kan lösas upp. Rensa golvbrunn och vattenlås regelbundet.

Brand- eller inbrottslarm fungerar inte?2020-01-15T15:03:08+01:00

Är det ur funktion ska du felanmäla det på norrevo.se.

Se ”Hur gör jag en akut felanmälan och vad räknas som en akut felanmälan?

Varför kan vi inte låsa våra dörrar?2020-01-15T15:02:51+01:00

Ibland kan det hjälpa att smörja låset. Du löser det enkelt själv med hjälp av låsspray eller låsolja.

Om det är passersystemet som är ur funktion ska du göra en felanmälan på norrevo.se

Se ”Hur gör jag en felanmälan?

Om felet är akut, exempelvis att du inte kan låsa när du ska lämna lokalen för kvällen.

Se ”Hur gör jag en akut felanmälan och vad räknas som en akut felanmälan?

Tvättmaskin trasig?2020-01-15T15:02:25+01:00

Är tvättmaskinen trasig ska du felanmäla den på norrevo.se.

Se ”Hur gör jag en felanmälan?

Observera att en trasig tvättmaskin inte räknas som ett akut fel.

Diskmaskin trasig?2020-02-11T13:11:55+01:00

Är diskmaskinen trasig ska du felanmäla den på norrevo.se.
Se ”Hur gör jag en felanmälan?”

Undantag: Diskmaskiner i tillagningskök ansvarar kostenheten för. Bänkdiskmaskiner ansvarar du själv för.

Observera att en trasig diskmaskin inte räknas som ett akut fel.

 

Fick du inte svar på din fråga? Hör av dig till oss via detta formulär!

Till toppen