NÄRINGSLIVSFASTIGHETER I NORRKÖPING AB

Näringslivsfastigheters uppdrag är att tillhandahålla fastigheter och lokaler till näringsidkare som ett komplement till den privata marknaden. På så sätt främjar vi företagsetableringar och näringslivsutveckling i Norrköping.

Äger du ett privat företag och söker lokal?
Gör gärna en intresseanmälan via vår E-post: kundtjanst@norrevo.se

Tips: Var tydlig med vad för verksamhet du planerar att bedriva i lokalen.
Hur stor bör lokalen vara?
Har du andra krav eller önskemål på lokalen?