BYGGSTART FÖR ÄLDREBOENDET HEJAKLACKEN

Idag är det byggstart för Norrköpings nya äldreboende Hejaklacken. Äldreboendet kommer att stå färdig våren 2018 och kommer att ha 80 lägenheter. Äldreboendet kommer att bli granne med Östgötaporten, Korsningen/rondellen Albrektsvägen/Skarphagsleden.