BYGGSTART FÖR SANDTORPS FÖRSKOLA

Idag är det byggstart för Norrköpings nya förskola i Sandtorp. Förskolan kommer att stå färdig våren 2018 och kommer ha plats för sex avdelningar.