Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping.

Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande nybyggnation av en skola i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping.

Svärtinge Skogsbacke ligger i nordvästra delen av Svärtinge, cirka 27 km från Norrköpings centrum. Skolan byggs i ett nytt område med främst bostäder.

Entreprenaden som nu upphandlas omfattar nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Den nya skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader. Sammantaget uppgår BTA ytan till ca 6600 m2.

  • Sista anbudsdag: 2018-04-27
  • Entreprenadstart: Sommaren 2018
  • Entreprenadslut: Sommaren 2020

För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig på ted.europa.eu.
Alla meddelande, frågor och svar gällande förfrågningsunderlaget skall ställas genom ted.europa.eu.