Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping.

Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande nybyggnation av kommunal lågstadieskola, Ektorpsringen. Belägen på Stafettgatan, Ektorp, Norrköping. Skolan är på Ca 3700 m2 fördelat på 2 plan.

Anbud lämnas på delad entreprenad.
Entreprenad där byggentreprenör har samordningsansvar.

Anbud kan lämnas på: A – Byggentreprenad, B – Markentreprenad, C – Rörentreprenad, D – Luftentreprenad och E – El och Larmentreprenad.

Anbud lämnas senast: 2017-03-28
Byggstart: 2017-04-18
Färdigställt: 2018-11-30

För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig på e-avrop.com
Alla meddelande, frågor och svar gällande förfrågningsunderlaget skall ställas i e-avrop.com