Var med och utveckla lokaler för livet – i Norrköping.

Norrevo bjuder nu in till anbudsgivning gällande renovering av Enebyskolan. Belägen på Taborsbergsvägen, Eneby, Norrköping.

Anbud lämnas på totalentreprenad

Anbud lämnas senast: 2017-03-30
Byggstart: Preliminärt 2017-04-19
Färdigställt: 2018-06-01

För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste du registrera dig på e-avrop.com
Alla meddelande, frågor och svar gällande förfrågningsunderlaget skall ställas i e-avrop.com