2017-10-19 kallades räddningstjänsten till en brand på förskolan Smultronet på Sandbyhovsgatan i Norrköping.
Förskolan Smultronet blev delvis förstörd i branden. Norrevo har dock en förhoppning om att förskolan ska kunna vara tillbaka vid sina gamla lokaler under januari 2018.
Dagen efter branden har tillfälliga lokaler hittats och Utbildningskontoret och Norrevo arbetar nu med att iordningställa och anpassa de lokalerna.
Verksamheten återupptas 2017-10-24 i de tillfälliga lokalerna.