Under kvällen torsdag 16 november utbröt en brand på Tamburinens skola i Klockaretorpet. Två klassrum är brandskadade och delar av skolan har rökskador.

Information kommer att meddelas till elever och föräldrar under morgondagen från Utbildningskontoret.