Under morgonen förstördes en av kommunens fastigheter av en brand.
Det fanns ingen verksamhet i lokalerna och ingen människa kom till skada.

När Räddningstjänsten har avslutat sin insats tar Polisen över och genomför en brottsplatsundersökning.

Tyvärr skadades Söderportens skollokaler lätt av röken från branden. Det är ingen hälsofarlig rök, men det har medfört lukt i lokalerna som kan upplevas besvärande. Av försiktighetsskäl har Norrköpings kommun valt att skicka hem alla elever och att sätta in åtgärder som tar bort rök och lukt.

Saneringen beräknas pågå under fredag. På måndag kommer skolans verksamhet att vara öppen som vanligt igen.