Miljön runt centrumbyggnaderna i Klockaretorpets centrum har länge upplevts som otrygg och sliten av hyresgäster hos både Hyresbostäder och Norrevo Fastigheter. De kommunägda fastighetsbolagen har därför inlett ett samarbete för att tillsammans göra Klockaretorpets centrum mer öppet och grönt.

– Alla kan vara med och fylla Klockaretorpets centrum med ny mening, nyfikenhet och stolthet på sitt sätt. Det går inte att bygga bort alla problem i en stadsdel. Som fastighetsbolag såg vi en möjlighet i att lyfta utomhusmiljön med en ny mötesplats, säger Daniel Ackermann, Kommunikationsansvarig Norrevo Fastigheter.

– Genom att skapa bättre belysning och plocka bort trånga passager så hoppas vi utforma en mötesplats med ökad känsla av trygghet. Vi vill även bygga vidare på den idrottsprofil som Hyresbostäder sedan tidigare etablerat i stadsdelen. Nu på lördag den 20 maj är det Gröna Dagen i Klockaretorpets centrum och då är den som är intresserad varmt välkommen att på plats få mer information om planen för det fortsatta arbetet med den nya mötesplatsen, säger Lars Axelsson, Områdesansvarig i Klockaretorpet, Hyresbostäder.

Detta kommer att ske för att skapa den nya mötesplatsen i Klockaretorpets centrum:

Allmänt
 • Garage plockas bort vilket öppnar upp en central yta och ett nytt stråk. Garagen har upplevts som en fysisk barriär.
 • De stora asfaltsytorna ersätts nu med betongsten och plattor för att skapa en mer ombonad och inbjudande utemiljö.
Entrén (NR 1. på bilden)
 • Gångytor över körvägar beläggs med marksten för att tydliggöra korsande gångstråk.
 • En välkomnande portal föreslås vid infarten till parkeringen.
 • De stora asfaltsytorna vid entrén till centrumet minskas.
Mötesplats och torg (NR 2. på bilden)
 • Torgytan avgränsas med rumsbildande låga planteringar, träd och sittplatser.
 • En rund upphöjd plantering i norr med ett magnoliaträd
 • I söder ett designat utegym utsikt över grönytorna i söder skapas.
  Utegymmet bidrar Kultur- och fritidskontoret med.
Uteplatser (NR 3. på bilden)
 • Uteplatserna i norr rustas upp i samråd med Norrevos hyresgäster och förses med spaljéer och grind.
Smidesstaket (NR 4. på bilden)
 • Smidesstaket med grind sätts upp vid taket mellan byggnaderna i nordost. På detta sätt skapas en yta för cykelförvaring och en skolgård för förskolan.
Hundrastgård (NR 5. på bilden)
Hundrastgården bidrar Tekniska kontoret med.
 • En inhägnad hundrastgård anläggs på grön-ytan i söder intill den befintliga sittplatsen med planteringar.
 • Belysningen förstärks och sittmöbler placeras inne på rastgården liksom olika anordningar för träning av hundar.
 • Låga blommande buskar föreslås rama in rastgården.
Belysning
 • Belysningen ses över och kompletteras för att skapa trygghet.

Ambitionen är att ha det nya torget färdigt under sensommaren 2017.