Norrevo Fastigheter förändrar nu hur verksamheter i Krokek, Kvarsebo, Vikbolandet och Norrköpings stads södra stadsdelar (Förvaltningsområde fyra) felanmäler upplevda brister och åtgärdsbehov. Felanmälan ska nu anmälas direkt till Norrevo på norrevo.se.

Nu kommer ansvarig felanmälare logga in i Norrevos webbportal och skapa ett ärende. Verksamheten, Norrevo samt eventuell entreprenör kommer sedan kunna se statusen på ärendet tills det är åtgärdat.

Norrevos fastighetstekniker kommer att åtgärda fel i fastigheten. Fel utanför och runt fastigheten kommer fastighetstekniker hos Norrevos leverantör PEMA att åtgärda.

Verksamheter inom Förvaltningsområde fyra ska ha fått inloggningsuppgifter till den nya felanmälan. Om du är osäker på vem som är felanmälare inom din verksamhet kontaktar du din verksamhetsansvarig.

Länk till felanmälan på webbplatsen.

Undantag från förändringen

De verksamheter som finns i en fastighet som Norrköpings kommun genom Norrevo hyr in av en annan fastighetsägare ska även fortsättningsvis felanmäla direkt till den fastighetsägaren.

Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta Norrevo på info@norrevo.se