Norrevo förvärvade under 2019 bolaget Norrköping Parkering AB.
Idag blev fusionen mellan bolagen klar.

Fusionen betyder bland annat att Norrköping Parkering AB inte längre finns som bolag.