Norrevo är ett ungt företag. Vi startade vår verksamhet för 1000 dagar sedan och är idag en dynamisk mix av kompetenser och erfarenheter från olika organisationer och företag. Men vår resa har bara börjat. Steg för steg blir vi en allt mer aktiv spelare för ett mer attraktivt Norrköping.

Att skapa en ny verksamhet är en utmaning på flera sätt, men också ett spännande och mycket positivt steg. Varje dag genomför våra medarbetare en mängd olika uppdrag, projekt och arbetsinsatser. Visionen och drivkraften är densamma – att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv.

Tillsammans skapar vi en attraktiv och färgstark stad som ger rum — för livet i Norrköping.