Norrköpings kommun har från idag två bolag för förvaltning av sina fastigheter. Hyresbostäder förvaltar bostäder och Norrevo förvaltar lokaler.

Norrevos personal kommer från Norrköpings kommuns organisation för lokalförsörjning och personal från Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB.

Med helhetstänkande och ett nära kundsamarbete ska vi utveckla och förvalta lokaler för livet — i Norrköping.