Just nu pågår bygget av ett parkeringshus med drygt 300 p-platser i kvarteret Vårdtornet i Industrilandskapet. De är i första hand tänkta för de boende i området.

En parkeringsanläggning av helt annat slag byggs på Nya Torget, som precis som kvarteret Vårdtornet kommer att tas i bruk nästa höst. Här handlar det om ett parkeringsdäck med 181 platser under torget. 25 p-platser är vikta för boende i de tre bostadsfastigheter som byggs på platsen.

Läs mer om projektet i tidnigen “Nya Norrköping”.
Länk till tidningen