Norrköping fortsätter att växa och utvecklas och investerar nu i en helt ny skola i Svärtinge.

Skolan kommer att rymma 14 klasser, från förskoleklass upp till årskurs sex. Utöver undervisningslokaler ska det även att byggas tillagningskök, utemiljöer samt en fristående idrottshall. Den totala byggytan uppgår till cirka 6 600 kvadratmeter.

Ett nybyggnadsprojekt av denna storlek pågår under flera år. Våra medarbetare har ett nära samarbete med Utbildningskontoret för att hitta den bästa lösning för framtidens skola. Under projektets gång ansluter flera leverantörer för att bidra med sin expertis. Nu går projektet in i en ny fas. NCC har fått i uppdrag att på totalentreprenad påbörja byggnationen. NCC kommer att avsluta sitt uppdrag under december 2020. Då kommer projektet att gå in i ytterligare en ny fas innan skolan är helt klar för att ta emot sina första nya elever under våren 2021.

Tillsammans bygger vi lokaler för livet – i Norrköping!